Emilia Węgrzyn, B.Sc.

[PL] Główny mechanik w zespole. Dodatkowo koordynuje prace w Sekcji Robotycznej. Emilia bierze udział w projektach tworzących łaziki marsjańskie oraz roboty podwodne. Poza zamiłowaniem do mechaniki, czas lubi spędzać ze swoimi znajomymi na wspólnej zabawie.

[ENG] Main mechanical enginner in project. She addictionaly coordinating work in SKAR Robotics Section. Emilia are taking part in project with creating Mars rovers and robots underwater. Outside a passion for mechanics, he likes to spend time with your friends in common games.

Polish, Warsaw University of Technology (WUT)

Field of study: Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Aerospace Engineering, Astronautics, 1st year of master

Role: Mechanical design & research