[PL]Członkowie zespołu BuLMA to studenci Politechniki Warszawskiej, którzy działają w Studenckim Kole Astronautycznym założonym przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Dodatkowo projekt został stworzony przez członków Sekcji Balonowej, stąd każdy z nas działa aktywnie w sekcji.

[ENG] Team members BuLMA are students Warsaw University of Technology, who work in the Students’ Space Association established at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering. In addition, the project was created by members of the Balloon Division, which we take part in projects.