Paula Gajewska

[PL] W projekcie BuLMA odpowiedzialna jest za Public Relations, jednak poza tym zajmuje się także elektroniką. Studentka, która poza pracą w kole naukowym rozwija się sportowo, promuje zdrowy tryb życia. Paula zawsze jest chętna do pracy i dzieli się pozytywną energią podczas spotkań.

[ENG] In BuLMA project she is responsible for Public Relations, additionally she works on electrical engineering and power system. Student works in Student Space Associations’ and spends time in gym. She promotes a healthy lifestyle. Paula is always willing to work and is divided into positive energy during meetings.

Polish, Warsaw University of Technology (WUT)

Field of study: Faculty of Electric Engineering, Automatic Control and Robotics; 3rd year of bachelor;

Role: Public Relations